OM OS

100 års erfaring

I forbindelse med bygning af FerroFoss, et komplet nyt jernstøberi, skiftede vi navn fra Holbæk Jernstøberi til FerroFoss.

Alt produktionsudstyr inklusiv DISA er ny installeret. Værktøjer, modeller og vores mange års erfaring tog vi med.
 

Holbæk Jernstøberi blev grundlagt i 1918 på Lundemarksvej 22 i Holbæk, hvorfra vi flyttede 2012.

Grunden hvorpå jernstøberiet lå er blevet solgt til boligbyggeri i år 2020.

Verdensmaal-ikon-07.png
Verdensmaal-ikon-08.png
Verdensmaal-ikon-11.png
Verdensmaal-ikon-12.png

Vi arbejder løbende på at reducere energi- forbruget ved at investere i energieffektiv teknologi ud fra devisen om, at ‘den mest miljørigtige energi er den, der ikke bruges’. Herunder effektiv styring af kompressor, udsugning, støberi- og ovn anlæg.

FerroFoss står ved, at vi er en god arbejdsplads. Vi respekterer vores ansatte og det ligger os på sinde at imødekomme deres behov. FerroFoss er medlem af Dansk Industri og følger deres overenskomst. Vi skaber økonomisk vækst gennem dygtige medarbejdere og  bæredygtig produktion.

Med vores bæredygtige produktion bidrager vi positivt til de fremtidige byrum. Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, bl. a. ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunal og anden affaldsforvaltning.

FerroFoss har et særdeles ansvarligt forbrug af materialer, da vi udelukkende anvender genbrug fra anden produktion på Sjælland. Her opnår vi en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer. Vi arbejder på at fremme bære- dygtig offentlige indkøbspraksis, der er i overens- stemmelse med nationale politikker og prioriteter.

I dag fungere FerroFoss i Kina rigtig godt og 40% af produktionen eksporteres til japan.

Her støber vi gearkasser til gaffeltruck industrien der leveres til Mitsubishi   og remhjul for elevatorindustri til Hitachi.

15% af produktionen importeres til Danmark og den resterende del sælges på det lokale marked.
 

På FerroFoss i Kina har vi 2020 installerat to 3D form printer.

En med dimension på 800 x 600 mm og den helt nye på 2400 x 1800 mm
 

I Danmark kan vi 3D scanne emner og printe dem i Kina til støbning.

www.ferrofoss.cn

 

Maskinparken består desuden af et stort bearbejdnings værksted med en betydelig maskinpark for bearbejdning af støbejern op til ø2500 mm eller længder på 3000 mm.

Spørg venligst for komplet oversigt over maskinpark.

Vi har et 3D scanningsanlæg for kvalitetskontrol